XSMT Thứ 7 - KQ xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

Giải XS Đà Nẵng XS Đắk Nông XS Quảng Ngãi
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Đà Nẵng XS Quảng Ngãi XS Đắk Nông
G.8 11 41 54
G.7 415 673 745
G.6 6174 0736 3729 6051 9543 4782 3766 1208 7310
G.5 0379 1802 6289
G.4 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 31994 27086 17939 47808 28703 39386 16920
G.3 27364 06103 97625 74466 39738 18148
G.2 46220 34310 27033
G.1 29935 53425 29177
G.ĐB 926228 419926 589811

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 15, 11
2 28, 20, 29
3 35, 34, 36
4 -
5 53
6 64, 64
7 79, 74
8 83, 86, 81
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 10
2 26, 25, 25
3 34
4 40, 43, 41
5 51
6 66, 60, 66
7 73
8 82
9 94, 97, 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 08
1 11, 10
2 20
3 33, 38, 39
4 48, 45
5 54
6 66
7 77
8 86, 86, 89
9 94
Giải XS Đà Nẵng XS Quảng Ngãi XS Đắk Nông
G.8 84 01 79
G.7 313 147 305
G.6 2850 2470 9199 8226 6303 7277 9801 7581 0357
G.5 0441 8463 5063
G.4 66936 78267 07754 52818 65136 68870 63219 31051 28315 60293 51588 85160 74467 93808 36344 38652 60486 88310 95085 90102 47150
G.3 79217 30416 62335 15104 82635 19955
G.2 30857 08384 34663
G.1 13850 64728 26040
G.ĐB 148691 849273 275232

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 16, 18, 19, 13
2 -
3 36, 36
4 41
5 50, 57, 54, 50
6 67
7 70, 70
8 84
9 91, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 03, 01
1 15
2 28, 26
3 35
4 47
5 51
6 60, 67, 63
7 73, 77
8 84, 88
9 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 01, 05
1 10
2 -
3 32, 35
4 40, 44
5 55, 52, 50, 57
6 63, 63
7 79
8 86, 85, 81
9 -
Giải XS Đà Nẵng XS Quảng Ngãi XS Đắk Nông
G.8 29 29 57
G.7 034 391 089
G.6 8627 9209 6193 2673 3493 1433 9091 6345 3840
G.5 0554 8537 9778
G.4 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797 61464 74701 00348 04723 40237 90274 28680 10699 08427 35432 50027 66722 68545 49967
G.3 03008 79770 57033 57729 66938 74918
G.2 25478 06645 96113
G.1 57067 50317 92484
G.ĐB 167523 654547 335236

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 10
2 23, 22, 27, 29
3 34
4 -
5 55, 54
6 67, 66
7 78, 70, 78
8 88
9 97, 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 17
2 29, 23, 29
3 33, 37, 37, 33
4 47, 45, 48
5 -
6 64
7 74, 73
8 80
9 93, 91

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 18
2 27, 27, 22
3 36, 38, 32
4 45, 45, 40
5 57
6 67
7 78
8 84, 89
9 99, 91
Giải XS Đà Nẵng XS Đắk Nông XS Quảng Ngãi
G.8 97 63 11
G.7 778 776 374
G.6 1057 1314 5142 7636 9932 6052 7665 2387 4587
G.5 6485 5739 2115
G.4 34718 73085 24374 77724 32056 41323 11392 20815 57251 14284 39535 11940 16366 46457 89980 14596 84091 06208 39025 20333 77417
G.3 11102 21468 30161 58405 46531 49813
G.2 93652 18937 31723
G.1 89762 21771 74777
G.ĐB 385271 005314 161245

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 14
2 24, 23
3 -
4 42
5 52, 56, 57
6 62, 68
7 71, 74, 78
8 85, 85
9 92, 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 15
2 -
3 37, 35, 39, 36, 32
4 40
5 51, 57, 52
6 61, 66, 63
7 71, 76
8 84
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 17, 15, 11
2 23, 25
3 31, 33
4 45
5 -
6 65
7 77, 74
8 80, 87, 87
9 96, 91
Giải XS Đà Nẵng XS Quảng Ngãi XS Đắk Nông
G.8 32 02 72
G.7 866 369 762
G.6 8235 8267 4864 1156 7161 9388 7911 1377 6494
G.5 7156 0692 0551
G.4 18078 76162 16896 60757 28150 70826 24930 03585 36781 57613 13964 18697 21170 96615 50387 28364 21100 35076 73977 15272 11098
G.3 41185 26690 04800 39127 50432 36016
G.2 43372 88236 85580
G.1 81214 36380 36828
G.ĐB 328871 640903 930831

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 26
3 30, 35, 32
4 -
5 57, 50, 56
6 62, 67, 64, 66
7 71, 72, 78
8 85
9 90, 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/02/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 00, 02
1 13, 15
2 27
3 36
4 -
5 56
6 64, 61, 69
7 70
8 80, 85, 81, 88
9 97, 92

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/02/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 16, 11
2 28
3 31, 32
4 -
5 51
6 64, 62
7 76, 77, 72, 77, 72
8 80, 87
9 98, 94
Giải XS Đà Nẵng XS Quảng Ngãi XS Đắk Nông
G.8 22 92 72
G.7 311 120 996
G.6 0817 0126 0166 2956 7198 1606 9126 4434 2698
G.5 5180 0164 5357
G.4 20952 63782 80626 39985 11218 64268 71550 54010 96439 32204 64025 97926 74178 02159 90183 05024 88601 05177 21783 47457 69977
G.3 62526 11173 71512 55728 54982 09935
G.2 85924 91279 48222
G.1 46776 47304 06930
G.ĐB 273039 997900 538349

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 17, 11
2 24, 26, 26, 26, 22
3 39
4 -
5 52, 50
6 68, 66
7 76, 73
8 82, 85, 80
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/02/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 04, 06
1 12, 10
2 28, 25, 26, 20
3 39
4 -
5 59, 56
6 64
7 79, 78
8 -
9 98, 92

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/02/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 22, 24, 26
3 30, 35, 34
4 49
5 57, 57
6 -
7 77, 77, 72
8 82, 83, 83
9 98, 96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7