XSMT Thứ 5 - KQ xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

Giải XS Bình Định XS Quảng Bình XS Quảng Trị
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bình Định XS Quảng Bình XS Quảng Trị
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bình Định Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bình Định XS Quảng Trị XS Quảng Bình
G.8 82 71 02
G.7 265 218 360
G.6 5834 9824 8405 6769 9819 1727 8109 4009 7206
G.5 7654 0985 9414
G.4 46792 24895 89409 58882 23511 78060 72020 73674 00522 41408 39708 18024 84223 32637 06125 73240 92264 35422 11734 98579 88796
G.3 65572 95160 11401 84112 00910 03514
G.2 95247 83838 78891
G.1 08844 38739 29674
G.ĐB 127054 657895 814414

Lô tô Bình Định Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 05
1 11
2 20, 24
3 34
4 44, 47
5 54, 54
6 60, 60, 65
7 72
8 82, 82
9 92, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 08
1 12, 19, 18
2 22, 24, 23, 27
3 39, 38, 37
4 -
5 -
6 69
7 74, 71
8 85
9 95

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 09, 06, 02
1 14, 10, 14, 14
2 25, 22
3 34
4 40
5 -
6 64, 60
7 74, 79
8 -
9 91, 96
Giải XS Bình Định XS Quảng Trị XS Quảng Bình
G.8 29 77 24
G.7 581 941 161
G.6 2284 7407 6811 7241 6868 6460 8869 6160 3401
G.5 0800 1143 4450
G.4 47317 94760 82249 08653 63612 46402 60335 46007 96176 67736 28303 59630 51284 54846 44230 17244 28157 23433 77727 61251 51618
G.3 70365 31977 37825 68849 36857 06257
G.2 10311 75050 67810
G.1 80109 37489 71496
G.ĐB 668277 701334 444134

Lô tô Bình Định Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 00, 07
1 11, 17, 12, 11
2 29
3 35
4 49
5 53
6 65, 60
7 77, 77
8 84, 81
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 -
2 25
3 34, 36, 30
4 49, 46, 43, 41, 41
5 50
6 68, 60
7 76, 77
8 89, 84
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 18
2 27, 24
3 34, 30, 33
4 44
5 57, 57, 57, 51, 50
6 69, 60, 61
7 -
8 -
9 96
Giải XS Bình Định XS Quảng Trị XS Quảng Bình
G.8 64 08 93
G.7 264 190 286
G.6 7073 8362 4333 5309 2885 2057 6908 9459 2540
G.5 3798 6670 6392
G.4 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280
G.3 05662 45653 96474 74671 09120 45840
G.2 92201 41646 84890
G.1 47885 49729 17834
G.ĐB 516004 651925 052477

Lô tô Bình Định Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 13, 10
2 -
3 33
4 -
5 53
6 62, 62, 64, 64
7 74, 79, 76, 73
8 85, 88, 81
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 11, 13
2 25, 29, 29, 26
3 32
4 46, 42
5 57
6 -
7 74, 71, 70
8 83, 85
9 90

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 08
1 -
2 20, 25, 27
3 34
4 40, 40
5 53, 59
6 -
7 77
8 81, 80, 86
9 90, 92, 93
Giải XS Bình Định XS Quảng Bình XS Quảng Trị
G.8 34 33 62
G.7 637 102 212
G.6 9219 5506 4838 0537 5984 7420 5317 4310 5545
G.5 9498 1964 3211
G.4 73062 46191 98630 12214 56760 23991 02568 42702 09094 62479 01602 32871 98239 30830 78656 50399 68363 21555 38659 26568 79516
G.3 91809 81025 28737 45593 35840 38270
G.2 35048 93979 91602
G.1 57363 61637 06447
G.ĐB 756935 215057 957231

Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 14, 19
2 25
3 35, 30, 38, 37, 34
4 48
5 -
6 63, 62, 60, 68
7 -
8 -
9 91, 91, 98

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 02
1 -
2 20
3 37, 37, 39, 30, 37, 33
4 -
5 57
6 64
7 79, 79, 71
8 84
9 93, 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 16, 11, 17, 10, 12
2 -
3 31
4 47, 40, 45
5 56, 55, 59
6 63, 68, 62
7 70
8 -
9 99
Giải XS Bình Định XS Quảng Trị XS Quảng Bình
G.8 14 54 18
G.7 884 430 838
G.6 1035 8032 1925 1422 1033 0218 7175 7093 8326
G.5 6353 1674 3084
G.4 14150 26847 53523 80707 59445 71024 85439 69321 13971 33226 95154 55625 77387 93736 17883 41931 19101 93529 98361 79921 76440
G.3 69833 04158 35417 73534 72777 73160
G.2 16138 97580 26914
G.1 57809 72997 48872
G.ĐB 707716 420574 994181

Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 07
1 16, 14
2 23, 24, 25
3 38, 33, 39, 35, 32
4 47, 45
5 58, 50, 53
6 -
7 -
8 84
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 18
2 21, 26, 25, 22
3 34, 36, 33, 30
4 -
5 54, 54
6 -
7 74, 71, 74
8 80, 87
9 97

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 27/02/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 18
2 29, 21, 26
3 31, 38
4 40
5 -
6 60, 61
7 72, 77, 75
8 81, 83, 84
9 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5