XSMN Thứ 3 - KQ xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

Giải XS Bạc Liêu XS Bến Tre XS Vũng Tàu
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 89 08 43
G.7 124 440 680
G.6 4563 1968 9057 2031 1407 0135 0593 5994 7137
G.5 0979 6081 4703
G.4 94753 92311 17253 92784 08971 19735 88842 05871 59707 12293 73984 07483 78308 73836 32333 44776 60651 93994 97295 20760 62340
G.3 60052 95059 91232 20118 66885 49990
G.2 26847 31899 17180
G.1 89565 92536 10519
G.ĐB 315960 351163 313713

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 24
3 35
4 47, 42
5 52, 59, 53, 53, 57
6 60, 65, 63, 68
7 71, 79
8 84, 89
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 07, 08
1 18
2 -
3 36, 32, 36, 31, 35
4 40
5 -
6 63
7 71
8 84, 83, 81
9 99, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 19
2 -
3 33, 37
4 40, 43
5 51
6 60
7 76
8 80, 85, 80
9 90, 94, 95, 93, 94
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 13 73 06
G.7 500 169 354
G.6 5240 9931 0607 0973 0794 5380 1898 8256 2410
G.5 5624 8697 8031
G.4 12371 59660 79612 57335 03475 42736 40574 39881 59893 85515 62132 37655 97161 95644 22758 50572 31116 39911 73600 51701 37490
G.3 17104 80002 70374 51618 21006 87631
G.2 45131 59786 12083
G.1 22340 82315 90574
G.ĐB 441549 614071 986587

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 07, 00
1 12, 13
2 24
3 31, 35, 36, 31
4 49, 40, 40
5 -
6 60
7 71, 75, 74
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 18, 15
2 -
3 32
4 44
5 55
6 61, 69
7 71, 74, 73, 73
8 86, 81, 80
9 93, 97, 94

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 01, 06
1 16, 11, 10
2 -
3 31, 31
4 -
5 58, 56, 54
6 -
7 74, 72
8 87, 83
9 90, 98
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 63 32 08
G.7 770 699 947
G.6 4584 0660 4460 2651 7612 1761 3689 7170 8085
G.5 5542 6855 8037
G.4 70982 06747 88050 47723 33060 43462 71603 40663 36172 77270 76059 88397 83428 01955 71809 93653 54978 56764 26575 49630 53621
G.3 21755 72545 36973 96959 47342 71200
G.2 73482 86795 77683
G.1 46764 57210 93481
G.ĐB 746342 339256 164525

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 23
3 -
4 42, 45, 47, 42
5 55, 50
6 64, 60, 62, 60, 60, 63
7 70
8 82, 82, 84
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12
2 28
3 32
4 -
5 56, 59, 59, 55, 55, 51
6 63, 61
7 73, 72, 70
8 -
9 95, 97, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 08
1 -
2 25, 21
3 30, 37
4 42, 47
5 53
6 64
7 78, 75, 70
8 81, 83, 89, 85
9 -
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 61 17 41
G.7 363 616 103
G.6 4648 6264 6387 3112 8338 4921 6967 7709 9457
G.5 3963 0757 8136
G.4 71943 43965 81339 15564 15148 01436 05304 93607 11751 24067 62774 43355 65737 31149 73127 95606 08763 73570 43568 00299 10130
G.3 53396 93598 68552 01781 86728 62333
G.2 40564 60356 81830
G.1 21445 97862 59384
G.ĐB 689434 738654 964406

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 -
3 34, 39, 36
4 45, 43, 48, 48
5 -
6 64, 65, 64, 63, 64, 63, 61
7 -
8 87
9 96, 98

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 16, 17
2 21
3 37, 38
4 49
5 54, 56, 52, 51, 55, 57
6 62, 67
7 74
8 81
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 06, 09, 03
1 -
2 28, 27
3 30, 33, 30, 36
4 41
5 57
6 63, 68, 67
7 70
8 84
9 99
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 88 61 96
G.7 287 246 859
G.6 1631 4951 3757 4334 5027 1893 8073 0816 6972
G.5 3959 4780 4411
G.4 41508 24826 45182 73671 85846 97062 08561 97714 16230 97351 78874 13626 63851 65317 10050 58717 42231 63907 06760 85979 75556
G.3 06528 07460 94305 20039 37236 45453
G.2 99808 54997 43866
G.1 49376 60915 21124
G.ĐB 278706 931881 084706

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 08
1 -
2 28, 26
3 31
4 46
5 59, 51, 57
6 60, 62, 61
7 76, 71
8 82, 87, 88
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 14, 17
2 26, 27
3 39, 30, 34
4 46
5 51, 51
6 61
7 74
8 81, 80
9 97, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 17, 11, 16
2 24
3 36, 31
4 -
5 53, 50, 56, 59
6 66, 60
7 79, 73, 72
8 -
9 96
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 65 90 59
G.7 341 101 899
G.6 1981 7408 5494 2153 0006 7131 8503 3095 1129
G.5 0573 5061 4530
G.4 15350 08707 83370 13589 00200 89857 46289 99011 64829 45518 32098 97571 04590 24810 78168 40534 51741 19547 21477 89120 37616
G.3 86244 78555 14822 80100 69112 98904
G.2 37461 78006 52412
G.1 78253 89630 30430
G.ĐB 647376 514370 906581

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 25/02/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 08
1 -
2 -
3 -
4 44, 41
5 53, 55, 50, 57
6 61, 65
7 76, 70, 73
8 89, 89, 81
9 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 25/02/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 06, 01
1 11, 18, 10
2 22, 29
3 30, 31
4 -
5 53
6 61
7 70, 71
8 -
9 98, 90, 90

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/02/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 12, 12, 16
2 20, 29
3 30, 34, 30
4 41, 47
5 59
6 68
7 77
8 81
9 95, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 3, SXMN Thu 3, XSMN T3, KQXSMN Thu 3, XSMN Thu 3 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 3