XSMN Thứ 2 - KQ xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 42 35 12
G.7 361 226 658
G.6 2688 5439 4422 1610 3887 2518 0793 2354 0087
G.5 3828 3278 4013
G.4 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855
G.3 29148 60228 14311 29641 55194 06608
G.2 27240 73238 14648
G.1 94265 50626 04577
G.ĐB 389804 038564 318181

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 -
2 28, 28, 22
3 39
4 40, 48, 46, 42
5 51, 54
6 65, 61
7 -
8 83, 88
9 98, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 10, 18
2 26, 26
3 38, 35
4 41
5 57
6 64, 62, 63
7 70, 74, 78
8 87
9 94

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 07, 09
1 13, 12
2 25
3 34
4 48
5 57, 55, 54, 58
6 -
7 77
8 81, 87
9 94, 93
Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 24 03 34
G.7 791 293 007
G.6 8796 6422 4365 3649 4220 4388 2276 9783 6379
G.5 5977 0971 1441
G.4 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516
G.3 94021 43678 06152 04833 33204 12791
G.2 35439 92841 35731
G.1 18343 01213 08193
G.ĐB 560263 959294 850221

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 21, 22, 27, 28, 23, 22, 24
3 39
4 43
5 -
6 63, 66, 65
7 78, 73, 77
8 -
9 96, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 13, 13
2 23, 20
3 33
4 41, 40, 48, 49
5 52
6 -
7 76, 71
8 88
9 94, 95, 93

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 16
2 21
3 31, 39, 34
4 42, 41, 41
5 50, 54
6 -
7 74, 76, 79
8 83
9 93, 91
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 16 85 81
G.7 605 386 954
G.6 5232 5715 1242 6490 2825 9681 3360 5528 7267
G.5 6172 0385 4228
G.4 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816
G.3 96915 61126 73805 73851 20621 80072
G.2 99830 60222 74712
G.1 17094 43290 36990
G.ĐB 237611 806051 183340

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 15, 17, 15, 16
2 26
3 30, 32
4 42
5 -
6 60, 64
7 73, 72
8 -
9 94, 97, 94, 97

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 -
2 22, 25
3 -
4 -
5 51, 51, 53
6 60
7 76, 79, 76
8 85, 81, 86, 85
9 90, 95, 90

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 11, 15, 16
2 21, 23, 21, 28, 28
3 -
4 40
5 54
6 60, 67
7 72
8 82, 81
9 90, 97
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 43 08 13
G.7 247 646 812
G.6 8643 0338 5811 4171 9893 7608 2791 0097 4141
G.5 8851 9588 6023
G.4 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498 50654 89770 32001 96638 76178 21398 92293
G.3 85277 72073 84165 40637 90422 17912
G.2 95667 77354 59858
G.1 51830 98286 60872
G.ĐB 430062 678282 236002

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 15, 11
2 -
3 30, 36, 38
4 43, 47, 43
5 51
6 62, 67
7 77, 73, 70
8 88, 89
9 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 08
1 -
2 -
3 37
4 46
5 54
6 65
7 71, 78, 78, 71
8 82, 86, 89, 88
9 97, 98, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 12, 12, 13
2 22, 23
3 38
4 41
5 58, 54
6 -
7 72, 70, 78
8 -
9 98, 93, 91, 97
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 24 35 33
G.7 587 966 090
G.6 5123 9811 7398 1547 1691 2418 8037 5421 5629
G.5 1923 8723 3081
G.4 30770 68261 99324 95099 07795 08524 93706 28232 21978 08052 87289 79163 88809 97520 39719 41323 66233 83553 30910 44197 28606
G.3 93768 79400 54502 93919 33059 55428
G.2 72124 79463 57206
G.1 12833 47410 57690
G.ĐB 365329 776312 836777

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 11
2 29, 24, 24, 24, 23, 23, 24
3 33
4 -
5 -
6 68, 61
7 70
8 87
9 99, 95, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 12, 10, 19, 18
2 20, 23
3 32, 35
4 47
5 52
6 63, 63, 66
7 78
8 89
9 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 19, 10
2 28, 23, 21, 29
3 33, 37, 33
4 -
5 59, 53
6 -
7 77
8 81
9 90, 97, 90
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 80 39 87
G.7 266 554 830
G.6 5390 7387 9914 1356 0338 1242 2518 0375 2310
G.5 4888 2211 2390
G.4 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915 20630 86577 13806 27130 19643 04572 47730
G.3 25304 79854 88635 70532 01852 41609
G.2 62946 89698 22879
G.1 56723 10381 90379
G.ĐB 236092 812057 288797

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 24/02/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 01
1 13, 14
2 23
3 -
4 46, 44
5 54
6 66, 66
7 72
8 88, 87, 80
9 92, 96, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 13, 15, 11
2 21, 21
3 35, 32, 36, 38, 39
4 42
5 57, 56, 54
6 -
7 -
8 81, 87
9 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 24/02/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 18, 10
2 -
3 30, 30, 30, 30
4 43
5 52
6 -
7 79, 79, 77, 72, 75
8 87
9 97, 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2