XSMN Chủ nhật - KQ xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần

Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 19 90 02
G.7 895 956 097
G.6 3265 5814 2774 6470 4052 8004 5249 1977 2385
G.5 9811 6468 5204
G.4 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154
G.3 32307 08107 66378 97302 14448 13052
G.2 63894 32133 23922
G.1 25784 25354 65703
G.ĐB 864922 792634 916813

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 11, 14, 19
2 22, 26
3 30, 30
4 46
5 -
6 65
7 79, 76, 74
8 84, 84
9 94, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 00, 04
1 -
2 -
3 34, 33, 39
4 -
5 54, 52, 56
6 67, 68
7 78, 78, 70
8 88, 85
9 90

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 02, 04, 02
1 13
2 22
3 -
4 48, 41, 45, 49
5 52, 58, 54
6 60
7 77
8 85
9 97
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 99 93 17
G.7 467 561 025
G.6 0987 3024 6249 3456 0102 1667 7209 0146 5740
G.5 1131 2086 8241
G.4 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579
G.3 50534 52048 63821 78818 30842 63197
G.2 95172 96951 91939
G.1 10544 83191 02014
G.ĐB 006288 ... 145498

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 24
3 34, 31
4 44, 48, 46, 49
5 59
6 61, 67
7 72, 79, 73
8 88, 87, 87
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 02
1 18, 18, 17
2 21, 23
3 -
4 -
5 51, 50, 56
6 67, 61
7 -
8 88, 86
9 91, 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 14, 17
2 20, 25
3 39, 39, 31
4 42, 41, 46, 40
5 -
6 -
7 79
8 -
9 98, 97, 90, 97
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 56 69 85
G.7 666 361 026
G.6 1245 4039 6381 7024 8844 6304 4916 4518 7034
G.5 0752 0920 5274
G.4 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000
G.3 16358 98758 94450 48422 87428 68654
G.2 42378 32620 17536
G.1 48974 00846 75485
G.ĐB 314656 ... 197002

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 21
3 34, 39
4 41, 43, 45
5 56, 58, 58, 52, 56
6 66
7 74, 78, 74
8 86, 81
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 04
1 -
2 20, 22, 27, 20, 24
3 32, 30
4 46, 48, 44
5 50
6 61, 69
7 73
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 03, 00
1 16, 18
2 28, 21, 26
3 36, 34
4 48
5 54, 52, 52
6 -
7 74
8 85, 85
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 08 32 85
G.7 632 302 889
G.6 0875 2664 8850 0278 6134 5344 3802 4485 5172
G.5 5371 8306 5732
G.4 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158
G.3 41517 11655 47275 07058 69391 40657
G.2 78200 07982 35225
G.1 32280 74532 10712
G.ĐB 824764 ... 222376

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 17, 12, 18
2 22, 26
3 32
4 -
5 55, 50
6 64, 64
7 75, 71, 77, 71, 75
8 80
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 -
2 -
3 32, 37, 31, 34, 32
4 44
5 58, 50
6 69
7 75, 70, 77, 75, 78
8 82
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 15
2 25, 21, 20
3 38, 37, 32
4 -
5 57, 51, 58
6 -
7 76, 72
8 85, 89, 85
9 91
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 46 72 33
G.7 621 251 421
G.6 5709 8570 7956 2444 9196 0876 4499 2137 6941
G.5 1911 2789 9854
G.4 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015
G.3 09796 07925 27667 84530 93038 67395
G.2 59074 65634 95547
G.1 40744 46433 38173
G.ĐB 508839 747077 535590

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 11
2 25, 21
3 39
4 44, 49, 46
5 56
6 62
7 74, 78, 75, 70
8 88
9 96, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 -
3 33, 34, 30, 34
4 44
5 51
6 67, 61, 63
7 77, 71, 73, 76, 72
8 89
9 95, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 26, 21
3 38, 37, 33
4 47, 41
5 55, 58, 54
6 -
7 73, 73
8 80
9 90, 95, 96, 99
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 80 66 97
G.7 711 407 926
G.6 0164 7166 6066 5725 8848 9482 5048 2356 2076
G.5 1208 8919 2912
G.4 43351 70859 18015 51623 31166 73353 02016 95243 52372 54683 95573 13976 02536 44296 54108 41557 46523 90453 31319 55018 48846
G.3 96375 04459 34265 58721 72968 63118
G.2 99420 28805 19235
G.1 10921 51538 59268
G.ĐB 281572 ... 115934

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/02/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 15, 16, 11
2 21, 20, 23
3 -
4 -
5 59, 51, 59, 53
6 66, 64, 66, 66
7 72, 75
8 80
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/02/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 19
2 21, 25
3 38, 36
4 43, 48
5 -
6 65, 66
7 72, 73, 76
8 83, 82
9 96

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/02/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 19, 18, 12
2 23, 26
3 34, 35
4 46, 48
5 57, 53, 56
6 68, 68
7 76
8 -
9 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật