XSMN Chủ nhật - KQ xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần

Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 83 41 70
G.7 463 061 411
G.6 8017 7832 8724 1246 1391 7665 2875 7108 1033
G.5 2387 7024 9173
G.4 06220 19746 46669 17874 82893 96251 06841 10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517 07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570
G.3 39058 96347 18312 75345 25638 52740
G.2 99250 61606 74140
G.1 01429 64401 43843
G.ĐB 855476 ... 734713

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/12/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 29, 20, 24
3 32
4 47, 46, 41
5 50, 58, 51
6 69, 63
7 76, 74
8 87, 83
9 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 09, 00
1 12, 17
2 28, 24
3 -
4 45, 46, 47, 46, 41
5 -
6 65, 61
7 -
8 86
9 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/12/2019

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 16, 11
2 -
3 38, 30, 33
4 43, 40, 40, 41
5 -
6 67
7 78, 70, 73, 75, 70
8 -
9 92
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 25 21 46
G.7 870 078 598
G.6 9554 7568 2574 6617 9865 1176 8954 3126 3022
G.5 5659 1356 6989
G.4 69233 06193 79286 92431 03807 74393 44469 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209
G.3 12908 59382 22082 69161 83575 07640
G.2 08027 51638 60373
G.1 90749 22039 40779
G.ĐB 578104 830638 921924

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/12/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 07
1 -
2 27, 25
3 33, 31
4 49
5 59, 54
6 69, 68
7 74, 70
8 82, 86
9 93, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/12/2019

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 17
2 23, 21
3 38, 39, 38
4 -
5 56, 56
6 61, 65
7 76, 78
8 82, 81, 82
9 98

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/12/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 24, 27, 28, 26, 22
3 -
4 40, 42, 46
5 55, 53, 54
6 -
7 79, 73, 75, 73
8 89
9 98
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 37 59 66
G.7 234 488 023
G.6 3303 6642 4613 4621 8216 1574 3232 6764 5320
G.5 4073 0753 2563
G.4 44488 14239 15562 67852 24351 41947 55877 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987
G.3 23207 56724 42338 44023 56121 10165
G.2 08403 69219 47359
G.1 78946 ... 65771
G.ĐB 528242 ... 917783

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 24/11/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 03
1 13
2 24
3 39, 34, 37
4 42, 46, 47, 42
5 52, 51
6 62
7 77, 73
8 88
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/11/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 19, 16
2 23, 21
3 38
4 45
5 56, 52, 53, 59
6 -
7 74
8 85, 89, 88
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/11/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 21, 20, 23
3 31, 32
4 -
5 59, 59, 50
6 65, 63, 64, 66
7 71, 72, 76
8 83, 87
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 58 49 99
G.7 206 212 080
G.6 1139 8150 9519 8584 5973 8250 4013 7586 8461
G.5 9525 0878 9027
G.4 24658 26567 04105 50981 46786 48223 59271 06297 02083 85345 74603 52061 84801 87525 73666 91063 71682 10430 51009 40948 62958
G.3 87677 22643 29521 27482 44718 25519
G.2 06244 74524 26921
G.1 77395 90329 96278
G.ĐB 328969 ... 073540

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 17/11/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 19
2 23, 25
3 39
4 44, 43
5 58, 50, 58
6 69, 67
7 77, 71
8 81, 86
9 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/11/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 12
2 29, 24, 21, 25
3 -
4 45, 49
5 50
6 61
7 78, 73
8 82, 83, 84
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/11/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 18, 19, 13
2 21, 27
3 30
4 40, 48
5 58
6 66, 63, 61
7 78
8 82, 86, 80
9 99
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 16 67 18
G.7 919 688 308
G.6 5923 5175 0777 3461 4749 2883 9622 6528 9244
G.5 2446 5062 2717
G.4 76389 32793 28697 80522 17029 82976 00326 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657
G.3 05305 28978 26037 01354 63069 80784
G.2 52075 99650 18561
G.1 29637 55385 35808
G.ĐB 593746 ... 552174

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 10/11/2019

Đầu Lô Tô
0 05
1 19, 16
2 22, 29, 26, 23
3 37
4 46, 46
5 -
6 -
7 75, 78, 76, 75, 77
8 89
9 93, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/11/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 -
3 37
4 49
5 50, 54
6 65, 68, 62, 61, 67
7 -
8 85, 86, 83, 88
9 92, 91, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/11/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 17, 18
2 23, 22, 28
3 -
4 44
5 51, 50, 56, 57
6 61, 69
7 74
8 84
9 91, 90
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 96 05 78
G.7 088 770 547
G.6 0287 7862 2714 4524 3596 6626 0496 1933 0340
G.5 5173 9134 2805
G.4 33264 57990 83387 37276 23341 57255 05128 39549 16742 48119 93633 49872 39475 91027 58050 17938 55118 64288 34879 01267 41076
G.3 63262 27269 84340 88768 34647 68983
G.2 85373 63826 46275
G.1 78758 07908 64673
G.ĐB 545988 ... 957714

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/11/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 28
3 -
4 41
5 58, 55
6 62, 69, 64, 62
7 73, 76, 73
8 88, 87, 87, 88
9 90, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/11/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 19
2 26, 27, 24, 26
3 33, 34
4 40, 49, 42
5 -
6 68
7 72, 75, 70
8 -
9 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/11/2019

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 18
2 -
3 38, 33
4 47, 40, 47
5 50
6 67
7 73, 75, 79, 76, 78
8 83, 88
9 96
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 87 37 77
G.7 878 034 579
G.6 3690 3123 0414 3500 0954 8785 7596 7661 8015
G.5 4702 0908 8819
G.4 85396 30067 19470 31466 07483 62619 66601 96289 12877 13080 64901 39839 67751 55531 73033 86224 03848 13823 51309 02618 03194
G.3 24334 29570 92716 39176 23190 16143
G.2 55452 81982 01560
G.1 67818 14901 92445
G.ĐB 392839 ... 360724

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 27/10/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 18, 19, 14
2 23
3 39, 34
4 -
5 52
6 67, 66
7 70, 70, 78
8 83, 87
9 96, 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/10/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 08, 00
1 16
2 -
3 39, 31, 34, 37
4 -
5 51, 54
6 -
7 76, 77
8 82, 89, 80, 85
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/10/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 18, 19, 15
2 24, 24, 23
3 33
4 45, 43, 48
5 -
6 60, 61
7 79, 77
8 -
9 90, 94, 96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật