XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất

Giải XS Bình Dương XS Trà Vinh XS Vĩnh Long
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS An Giang XS Bình Thuận XS Tây Ninh
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô An Giang Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Cần Thơ XS Đồng Nai XS Sóc Trăng
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bạc Liêu XS Bến Tre XS Vũng Tàu
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bình Phước XS TP.HCM XS Hậu Giang XS Long An
G.8 ... ... ... ...
G.7 ... ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ... ...
G.1 ... ... ... ...
G.ĐB ... ... ... ...

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 04/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bình Dương XS Trà Vinh XS Vĩnh Long
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS An Giang XS Bình Thuận XS Tây Ninh
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Cần Thơ XS Đồng Nai XS Sóc Trăng
G.8 ... ... ...
G.7 ... ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ... ... ...
G.2 ... ... ...
G.1 ... ... ...
G.ĐB ... ... ...

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/04/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 89 08 43
G.7 124 440 680
G.6 4563 1968 9057 2031 1407 0135 0593 5994 7137
G.5 0979 6081 4703
G.4 94753 92311 17253 92784 08971 19735 88842 05871 59707 12293 73984 07483 78308 73836 32333 44776 60651 93994 97295 20760 62340
G.3 60052 95059 91232 20118 66885 49990
G.2 26847 31899 17180
G.1 89565 92536 10519
G.ĐB 315960 351163 313713

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 24
3 35
4 47, 42
5 52, 59, 53, 53, 57
6 60, 65, 63, 68
7 71, 79
8 84, 89
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 07, 08
1 18
2 -
3 36, 32, 36, 31, 35
4 40
5 -
6 63
7 71
8 84, 83, 81
9 99, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 19
2 -
3 33, 37
4 40, 43
5 51
6 60
7 76
8 80, 85, 80
9 90, 94, 95, 93, 94
Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 42 35 12
G.7 361 226 658
G.6 2688 5439 4422 1610 3887 2518 0793 2354 0087
G.5 3828 3278 4013
G.4 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855
G.3 29148 60228 14311 29641 55194 06608
G.2 27240 73238 14648
G.1 94265 50626 04577
G.ĐB 389804 038564 318181

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 -
2 28, 28, 22
3 39
4 40, 48, 46, 42
5 51, 54
6 65, 61
7 -
8 83, 88
9 98, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 10, 18
2 26, 26
3 38, 35
4 41
5 57
6 64, 62, 63
7 70, 74, 78
8 87
9 94

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 07, 09
1 13, 12
2 25
3 34
4 48
5 57, 55, 54, 58
6 -
7 77
8 81, 87
9 94, 93
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 19 90 02
G.7 895 956 097
G.6 3265 5814 2774 6470 4052 8004 5249 1977 2385
G.5 9811 6468 5204
G.4 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154
G.3 32307 08107 66378 97302 14448 13052
G.2 63894 32133 23922
G.1 25784 25354 65703
G.ĐB 864922 792634 916813

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 11, 14, 19
2 22, 26
3 30, 30
4 46
5 -
6 65
7 79, 76, 74
8 84, 84
9 94, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 00, 04
1 -
2 -
3 34, 33, 39
4 -
5 54, 52, 56
6 67, 68
7 78, 78, 70
8 88, 85
9 90

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 02, 04, 02
1 13
2 22
3 -
4 48, 41, 45, 49
5 52, 58, 54
6 60
7 77
8 85
9 97
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 55 63 53 79
G.7 177 446 937 283
G.6 2572 4499 4053 1744 9251 7395 5507 5373 9888 5069 9154 5565
G.5 1961 2646 6824 8795
G.4 66062 29327 74288 15854 22935 86253 61684 79692 74070 15683 37588 16040 08583 65439 75461 28059 04497 78459 68229 72518 87758 61085 20807 13065 61853 24490 03472 53450
G.3 85053 15425 48393 53028 90011 26272 30223 40482
G.2 68518 48313 31137 05296
G.1 15386 29029 15406 42744
G.ĐB 902358 548713 472520 851421

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 25, 27
3 35
4 -
5 58, 53, 54, 53, 53, 55
6 62, 61
7 72, 77
8 86, 88, 84
9 99

Lô tô Long An Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 13
2 29, 28
3 39
4 40, 46, 44, 46
5 51
6 63
7 70
8 83, 88, 83
9 93, 92, 95

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 11, 18
2 20, 29, 24
3 37, 37
4 -
5 59, 59, 58, 53
6 61
7 72, 73
8 88
9 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 21, 23
3 -
4 44
5 53, 50, 54
6 65, 69, 65
7 72, 79
8 82, 85, 83
9 96, 90, 95
Giải XS Bình Dương XS Trà Vinh XS Vĩnh Long
G.8 60 05 60
G.7 873 477 914
G.6 3329 3296 5421 0076 6726 1338 6144 2734 9547
G.5 0860 6095 9277
G.4 01643 63788 57366 68448 58052 42957 36628 75299 87924 31161 18211 11633 66642 83919 48196 86992 32189 74835 48294 38033 03936
G.3 56542 38819 65405 72235 78122 66033
G.2 90623 02424 43856
G.1 17510 86703 01442
G.ĐB 011453 253409 301015

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 19
2 23, 28, 29, 21
3 -
4 42, 43, 48
5 53, 52, 57
6 66, 60, 60
7 73
8 88
9 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 05, 05
1 11, 19
2 24, 24, 26
3 35, 33, 38
4 42
5 -
6 61
7 76, 77
8 -
9 99, 95

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14
2 22
3 33, 35, 33, 36, 34
4 42, 44, 47
5 56
6 60
7 77
8 89
9 96, 92, 94
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 00 17 55
G.7 205 154 245
G.6 2500 2972 1961 2931 4722 5482 5415 1809 5621
G.5 4536 6860 1020
G.4 83950 30781 53169 61798 56741 42877 48123 78445 12708 10862 21733 56924 38138 68111 13193 14086 13657 52735 15442 00920 00745
G.3 73293 57363 89607 22104 09203 22194
G.2 50441 03011 87124
G.1 06614 47874 06584
G.ĐB 213852 780980 908695

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 00
1 14
2 23
3 36
4 41, 41
5 52, 50
6 63, 69, 61
7 77, 72
8 81
9 93, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 08
1 11, 11, 17
2 24, 22
3 33, 38, 31
4 45
5 54
6 62, 60
7 74
8 80, 82
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 15
2 24, 20, 20, 21
3 35
4 42, 45, 45
5 57, 55
6 -
7 -
8 84, 86
9 95, 94, 93
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 20 55 50
G.7 348 630 915
G.6 1688 9185 8566 5561 3263 5070 2447 9558 6756
G.5 1971 6807 3198
G.4 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029
G.3 88589 15148 97541 86907 34320 45145
G.2 01236 69997 35626
G.1 26978 73626 91091
G.ĐB 720347 643219 200347

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 20
3 36
4 47, 48, 48
5 56, 56
6 66, 66
7 78, 79, 71
8 89, 88, 85
9 96, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 05, 07
1 19
2 26, 21
3 30
4 41, 41
5 55
6 66, 61, 63
7 70
8 87
9 97, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 26, 20, 29
3 30
4 47, 45, 47
5 52, 58, 56, 50
6 -
7 71, 70
8 84, 86
9 91, 98
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 13 73 06
G.7 500 169 354
G.6 5240 9931 0607 0973 0794 5380 1898 8256 2410
G.5 5624 8697 8031
G.4 12371 59660 79612 57335 03475 42736 40574 39881 59893 85515 62132 37655 97161 95644 22758 50572 31116 39911 73600 51701 37490
G.3 17104 80002 70374 51618 21006 87631
G.2 45131 59786 12083
G.1 22340 82315 90574
G.ĐB 441549 614071 986587

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 07, 00
1 12, 13
2 24
3 31, 35, 36, 31
4 49, 40, 40
5 -
6 60
7 71, 75, 74
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 18, 15
2 -
3 32
4 44
5 55
6 61, 69
7 71, 74, 73, 73
8 86, 81, 80
9 93, 97, 94

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 00, 01, 06
1 16, 11, 10
2 -
3 31, 31
4 -
5 58, 56, 54
6 -
7 74, 72
8 87, 83
9 90, 98
Giải XS Cà Mau XS Đồng Tháp XS TP.HCM
G.8 24 03 34
G.7 791 293 007
G.6 8796 6422 4365 3649 4220 4388 2276 9783 6379
G.5 5977 0971 1441
G.4 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516
G.3 94021 43678 06152 04833 33204 12791
G.2 35439 92841 35731
G.1 18343 01213 08193
G.ĐB 560263 959294 850221

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 21, 22, 27, 28, 23, 22, 24
3 39
4 43
5 -
6 63, 66, 65
7 78, 73, 77
8 -
9 96, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 13, 13
2 23, 20
3 33
4 41, 40, 48, 49
5 52
6 -
7 76, 71
8 88
9 94, 95, 93

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 16
2 21
3 31, 39, 34
4 42, 41, 41
5 50, 54
6 -
7 74, 76, 79
8 83
9 93, 91
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 99 93 17
G.7 467 561 025
G.6 0987 3024 6249 3456 0102 1667 7209 0146 5740
G.5 1131 2086 8241
G.4 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579
G.3 50534 52048 63821 78818 30842 63197
G.2 95172 96951 91939
G.1 10544 83191 02014
G.ĐB 006288 ... 145498

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 24
3 34, 31
4 44, 48, 46, 49
5 59
6 61, 67
7 72, 79, 73
8 88, 87, 87
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 02
1 18, 18, 17
2 21, 23
3 -
4 -
5 51, 50, 56
6 67, 61
7 -
8 88, 86
9 91, 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 14, 17
2 20, 25
3 39, 39, 31
4 42, 41, 46, 40
5 -
6 -
7 79
8 -
9 98, 97, 90, 97
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 16 69 28 61
G.7 397 320 467 650
G.6 9912 6705 9612 7434 2105 0169 2560 8986 8848 2936 2840 8957
G.5 4449 5976 2229 5973
G.4 38005 08938 61899 10916 07762 91241 33231 49527 46571 33153 40995 48743 64763 15839 85710 48674 28093 00976 66385 96766 98065 10233 73285 12976 26223 88272 24581 58775
G.3 18664 74938 25373 35185 87803 81122 63354 41557
G.2 30167 48416 86307 45038
G.1 53219 75892 12722 32084
G.ĐB 200391 584482 417037 555859

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 19, 16, 12, 12, 16
2 -
3 38, 38, 31
4 41, 49
5 -
6 67, 64, 62
7 -
8 -
9 91, 99, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 16
2 27, 20
3 39, 34
4 43
5 53
6 63, 69, 69
7 73, 71, 76
8 82, 85
9 92, 95

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 10
2 22, 22, 29, 28
3 37
4 48
5 -
6 66, 65, 60, 67
7 74, 76
8 85, 86
9 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23
3 38, 33, 36
4 40
5 59, 54, 57, 57, 50
6 61
7 76, 72, 75, 73
8 84, 85, 81
9 -
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 16 61 82
G.7 683 023 554
G.6 7190 5734 5620 6261 1077 9179 9384 0076 6360
G.5 4411 4462 5544
G.4 62469 66327 65591 67026 68986 00085 39643 03011 01849 05433 79352 88309 89268 81075 05456 31676 42652 16936 37248 53883 04655
G.3 76881 36603 42610 77265 81776 45771
G.2 53418 88590 17385
G.1 51909 47245 84327
G.ĐB 211721 959197 230658

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 18, 11, 16
2 21, 27, 26, 20
3 34
4 43
5 -
6 69
7 -
8 81, 86, 85, 83
9 91, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 11
2 23
3 33
4 45, 49
5 52
6 65, 68, 62, 61, 61
7 75, 77, 79
8 -
9 97, 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27
3 36
4 48, 44
5 58, 56, 52, 55, 54
6 60
7 76, 71, 76, 76
8 85, 83, 84, 82
9 -
Giải XS An Giang XS Bình Thuận XS Tây Ninh
G.8 06 54 67
G.7 025 331 321
G.6 6743 4427 9054 1466 6555 8781 0877 4582 0197
G.5 1238 4605 3251
G.4 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896 07465 95691 51015 64755 85901 05047 43190 80794 22576 43452 23287 18713 83579 24679
G.3 39067 38501 58482 48696 83295 15629
G.2 31769 26988 98163
G.1 45192 61568 86679
G.ĐB 971340 545912 819735

Lô tô An Giang Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 07, 06
1 -
2 27, 25
3 37, 38
4 40, 43
5 54
6 69, 67, 68, 68
7 -
8 -
9 92, 98, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 12, 15
2 -
3 31
4 47
5 55, 55, 54
6 68, 65, 66
7 -
8 88, 82, 81
9 96, 91, 90

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 21
3 35
4 -
5 52, 51
6 63, 67
7 79, 76, 79, 79, 77
8 87, 82
9 95, 94, 97
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 93 65 67
G.7 226 322 320
G.6 7466 2829 9973 5038 2791 8183 0662 0674 3409
G.5 5391 3641 3967
G.4 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640
G.3 64363 14119 76645 00133 63113 09865
G.2 89463 85133 88989
G.1 38879 68739 84851
G.ĐB 239928 144739 455086

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 19, 16
2 28, 29, 26
3 -
4 -
5 50
6 63, 63, 60, 66
7 79, 72, 77, 73
8 -
9 91, 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 22
3 39, 39, 33, 33, 32, 38
4 45, 42, 41, 41
5 51
6 65
7 -
8 83
9 93, 90, 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13, 18
2 29, 20
3 33
4 42, 40
5 51
6 65, 67, 62, 67
7 74
8 86, 89, 86
9 -
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 63 32 08
G.7 770 699 947
G.6 4584 0660 4460 2651 7612 1761 3689 7170 8085
G.5 5542 6855 8037
G.4 70982 06747 88050 47723 33060 43462 71603 40663 36172 77270 76059 88397 83428 01955 71809 93653 54978 56764 26575 49630 53621
G.3 21755 72545 36973 96959 47342 71200
G.2 73482 86795 77683
G.1 46764 57210 93481
G.ĐB 746342 339256 164525

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 23
3 -
4 42, 45, 47, 42
5 55, 50
6 64, 60, 62, 60, 60, 63
7 70
8 82, 82, 84
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12
2 28
3 32
4 -
5 56, 59, 59, 55, 55, 51
6 63, 61
7 73, 72, 70
8 -
9 95, 97, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 08
1 -
2 25, 21
3 30, 37
4 42, 47
5 53
6 64
7 78, 75, 70
8 81, 83, 89, 85
9 -
Giải XS TP.HCM XS Đồng Tháp XS Cà Mau
G.8 16 85 81
G.7 605 386 954
G.6 5232 5715 1242 6490 2825 9681 3360 5528 7267
G.5 6172 0385 4228
G.4 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816
G.3 96915 61126 73805 73851 20621 80072
G.2 99830 60222 74712
G.1 17094 43290 36990
G.ĐB 237611 806051 183340

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 15, 17, 15, 16
2 26
3 30, 32
4 42
5 -
6 60, 64
7 73, 72
8 -
9 94, 97, 94, 97

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 -
2 22, 25
3 -
4 -
5 51, 51, 53
6 60
7 76, 79, 76
8 85, 81, 86, 85
9 90, 95, 90

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 11, 15, 16
2 21, 23, 21, 28, 28
3 -
4 40
5 54
6 60, 67
7 72
8 82, 81
9 90, 97
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 56 69 85
G.7 666 361 026
G.6 1245 4039 6381 7024 8844 6304 4916 4518 7034
G.5 0752 0920 5274
G.4 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000
G.3 16358 98758 94450 48422 87428 68654
G.2 42378 32620 17536
G.1 48974 00846 75485
G.ĐB 314656 ... 197002

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 21
3 34, 39
4 41, 43, 45
5 56, 58, 58, 52, 56
6 66
7 74, 78, 74
8 86, 81
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 04
1 -
2 20, 22, 27, 20, 24
3 32, 30
4 46, 48, 44
5 50
6 61, 69
7 73
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 03, 00
1 16, 18
2 28, 21, 26
3 36, 34
4 48
5 54, 52, 52
6 -
7 74
8 85, 85
9 -
Giải XS TP.HCM XS Long An XS Bình Phước XS Hậu Giang
G.8 67 55 67 90
G.7 216 217 268 098
G.6 1582 3759 0042 7606 0546 5369 9027 9035 7325 1991 0730 7660
G.5 4665 9385 6957 0534
G.4 68733 31531 29362 33825 34706 66869 24632 60811 86591 81757 41349 38221 19824 17839 60036 74549 50211 60546 99587 37940 60886 12866 91655 53759 69174 15854 69441 35654
G.3 70139 09212 70250 62101 12214 36283 11224 77528
G.2 79653 90073 61855 04110
G.1 07417 37038 17874 51063
G.ĐB 025319 175139 415870 171795

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 17, 12, 16
2 25
3 39, 33, 31, 32
4 42
5 53, 59
6 62, 69, 65, 67
7 -
8 82
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 11, 17
2 21, 24
3 39, 38, 39
4 49, 46
5 50, 57, 55
6 69
7 73
8 85
9 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11
2 27, 25
3 36, 35
4 49, 46, 40
5 55, 57
6 68, 67
7 70, 74
8 83, 87, 86
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 24, 28
3 34, 30
4 41
5 55, 59, 54, 54
6 63, 66, 60
7 74
8 -
9 95, 91, 98, 90
Giải XS Vĩnh Long XS Bình Dương XS Trà Vinh
G.8 01 37 88
G.7 391 504 885
G.6 3939 3401 2395 3554 1742 8111 0879 8677 9861
G.5 0270 8681 2532
G.4 56070 40257 96825 58897 33947 98735 41475 03698 00178 18305 64394 95708 25299 91030 87950 25791 34102 83509 61596 25848 30977
G.3 18130 00287 22670 39119 52019 31730
G.2 31288 22185 68058
G.1 09304 19993 83703
G.ĐB 951651 594682 438648

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 01, 01
1 -
2 25
3 30, 35, 39
4 47
5 51, 57
6 -
7 70, 75, 70
8 88, 87
9 97, 95, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/03/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 04
1 19, 11
2 -
3 30, 37
4 42
5 54
6 -
7 70, 78
8 82, 85, 81
9 93, 98, 94, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 09
1 19
2 -
3 30, 32
4 48, 48
5 58, 50
6 61
7 77, 79, 77
8 85, 88
9 91, 96
Giải XS Tây Ninh XS An Giang XS Bình Thuận
G.8 92 64 09
G.7 754 885 427
G.6 9319 8132 7732 5334 3994 6014 6265 3015 4166
G.5 8787 6419 1521
G.4 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012
G.3 65553 84400 25656 26516 73331 85820
G.2 87874 40687 26922
G.1 64654 38079 35649
G.ĐB 444253 578904 798011

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 17, 15, 19
2 25
3 32, 32
4 -
5 53, 54, 53, 54
6 -
7 74, 71
8 87, 87
9 95, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 18, 10, 18, 19, 14
2 -
3 34
4 49
5 56
6 63, 64
7 79
8 87, 85
9 95, 99, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/03/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 09
1 11, 12, 15
2 22, 20, 20, 21, 27
3 31
4 49, 44
5 -
6 65, 66
7 72
8 89
9 -

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

XSMN 30 ngày hay KQXSMN 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Nam trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Sxmb.org cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMN 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!