Kết quả Xổ Số Max3D PRO Kỳ #00078 ngày 15/03/2022

Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
310
669
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
669
310
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
909
754
398
723
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
602
838
555
256
010
666
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
755
922
769
538
868
229
138
064
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K

Leave a Reply