Kết quả Xổ Số Max3D PRO Kỳ #00072 ngày 01/03/2022

Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
188
421
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
421
188
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
251
562
119
074
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
604
796
436
599
699
369
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
128
653
221
709
644
460
693
748
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K

Leave a Reply