Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00476 ngày 27/06/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
496
182
1Tr 1 Tỷ
G1
826
820
369
952
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
033
933
096
299
294
843
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
616
738
997
949
395
513
777
377
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply