Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00474 ngày 22/06/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
949
056
1Tr 1 Tỷ
G1
374
123
654
429
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
397
692
549
760
060
032
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
370
375
733
239
370
402
302
160
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply