Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00468 ngày 08/06/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
374
022
1Tr 1 Tỷ
G1
993
869
290
321
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
751
804
415
136
006
646
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
276
431
477
239
019
200
473
894
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply