Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00440 ngày 04/04/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
225
144
1Tr 1 Tỷ
G1
110
946
847
334
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
781
781
095
742
449
687
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
907
976
826
542
249
645
727
793
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply