Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00432 ngày 16/03/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
945
880
1Tr 1 Tỷ
G1
580
407
063
569
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
386
425
534
592
808
146
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
369
907
874
111
680
421
447
770
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply