Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00426 ngày 02/03/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
238
327
1Tr 1 Tỷ
G1
892
084
539
501
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
769
773
964
235
056
805
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
475
306
288
526
753
226
870
838
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply