Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00425 ngày 28/02/2022

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
291
707
1Tr 1 Tỷ
G1
625
567
790
410
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
288
046
047
939
297
672
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
382
675
291
174
589
667
760
011
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Leave a Reply