Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
68
40% 72 lượt
78
37.8% 68 lượt
92
37.2% 67 lượt
30
34.4% 62 lượt
58
33.9% 61 lượt
93
33.9% 61 lượt
76
33.3% 60 lượt
03
32.8% 59 lượt
84
32.8% 59 lượt
19
32.2% 58 lượt
25
31.7% 57 lượt
20
31.7% 57 lượt
23
31.7% 57 lượt
00
31.1% 56 lượt
48
31.1% 56 lượt
05
31.1% 56 lượt
57
30.6% 55 lượt
47
30.6% 55 lượt
63
30.6% 55 lượt
40
30% 54 lượt
24
29.4% 53 lượt
87
29.4% 53 lượt
21
29.4% 53 lượt
56
29.4% 53 lượt
97
29.4% 53 lượt
02
28.9% 52 lượt
12
28.9% 52 lượt
54
28.9% 52 lượt
29
28.3% 51 lượt
44
28.3% 51 lượt
75
28.3% 51 lượt
36
28.3% 51 lượt
39
28.3% 51 lượt
64
27.8% 50 lượt
94
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
22
27.2% 49 lượt
52
27.2% 49 lượt
82
27.2% 49 lượt
43
26.7% 48 lượt
77
26.7% 48 lượt
35
26.7% 48 lượt
26
26.7% 48 lượt
59
26.7% 48 lượt
86
26.7% 48 lượt
27
26.7% 48 lượt
49
26.7% 48 lượt
33
26.7% 48 lượt
74
26.7% 48 lượt
95
26.7% 48 lượt
42
26.7% 48 lượt
98
26.7% 48 lượt
50
26.1% 47 lượt
83
26.1% 47 lượt
62
26.1% 47 lượt
72
26.1% 47 lượt
96
26.1% 47 lượt
09
26.1% 47 lượt
90
26.1% 47 lượt
99
26.1% 47 lượt
53
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
11
25.6% 46 lượt
32
25.6% 46 lượt
65
25.6% 46 lượt
28
25.6% 46 lượt
81
25.6% 46 lượt
34
25% 45 lượt
61
25% 45 lượt
04
25% 45 lượt
55
25% 45 lượt
16
25% 45 lượt
37
25% 45 lượt
38
25% 45 lượt
67
24.4% 44 lượt
60
24.4% 44 lượt
88
24.4% 44 lượt
41
24.4% 44 lượt
14
24.4% 44 lượt
85
24.4% 44 lượt
91
23.9% 43 lượt
71
23.9% 43 lượt
08
23.9% 43 lượt
69
23.3% 42 lượt
13
22.8% 41 lượt
17
22.8% 41 lượt
73
22.8% 41 lượt
70
22.8% 41 lượt
89
22.8% 41 lượt
79
22.2% 40 lượt
51
22.2% 40 lượt
31
22.2% 40 lượt
45
22.2% 40 lượt
46
21.7% 39 lượt
80
21.7% 39 lượt
06
21.7% 39 lượt
15
21.1% 38 lượt
66
20.6% 37 lượt
18
20.6% 37 lượt
10
20% 36 lượt