Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
94
35.6% 64 lượt
10
34.4% 62 lượt
49
33.9% 61 lượt
51
33.3% 60 lượt
59
32.8% 59 lượt
79
32.8% 59 lượt
88
32.8% 59 lượt
12
32.8% 59 lượt
81
32.2% 58 lượt
84
32.2% 58 lượt
64
32.2% 58 lượt
02
32.2% 58 lượt
71
31.7% 57 lượt
63
31.7% 57 lượt
22
31.1% 56 lượt
38
31.1% 56 lượt
77
31.1% 56 lượt
11
31.1% 56 lượt
61
30.6% 55 lượt
80
30.6% 55 lượt
95
30.6% 55 lượt
98
30.6% 55 lượt
41
30% 54 lượt
76
30% 54 lượt
42
30% 54 lượt
78
30% 54 lượt
37
29.4% 53 lượt
06
29.4% 53 lượt
19
29.4% 53 lượt
74
29.4% 53 lượt
08
29.4% 53 lượt
07
28.9% 52 lượt
58
28.9% 52 lượt
89
28.9% 52 lượt
93
28.3% 51 lượt
33
28.3% 51 lượt
40
27.8% 50 lượt
43
27.8% 50 lượt
46
27.8% 50 lượt
87
27.8% 50 lượt
18
27.8% 50 lượt
72
27.2% 49 lượt
05
27.2% 49 lượt
21
27.2% 49 lượt
13
27.2% 49 lượt
28
27.2% 49 lượt
68
27.2% 49 lượt
70
27.2% 49 lượt
03
27.2% 49 lượt
14
26.7% 48 lượt
15
26.7% 48 lượt
73
26.7% 48 lượt
54
26.7% 48 lượt
04
26.7% 48 lượt
48
26.7% 48 lượt
36
26.1% 47 lượt
24
26.1% 47 lượt
09
26.1% 47 lượt
30
26.1% 47 lượt
17
26.1% 47 lượt
82
26.1% 47 lượt
34
26.1% 47 lượt
75
25.6% 46 lượt
97
25.6% 46 lượt
55
25.6% 46 lượt
39
25% 45 lượt
85
25% 45 lượt
91
25% 45 lượt
83
25% 45 lượt
35
24.4% 44 lượt
92
24.4% 44 lượt
62
24.4% 44 lượt
00
24.4% 44 lượt
26
24.4% 44 lượt
23
24.4% 44 lượt
50
24.4% 44 lượt
99
24.4% 44 lượt
96
23.9% 43 lượt
25
23.9% 43 lượt
20
23.9% 43 lượt
53
23.9% 43 lượt
90
23.3% 42 lượt
44
23.3% 42 lượt
31
23.3% 42 lượt
47
23.3% 42 lượt
01
23.3% 42 lượt
56
22.8% 41 lượt
65
22.8% 41 lượt
57
22.8% 41 lượt
60
22.8% 41 lượt
45
22.2% 40 lượt
29
22.2% 40 lượt
16
21.7% 39 lượt
66
21.7% 39 lượt
32
21.1% 38 lượt
67
21.1% 38 lượt
69
19.4% 35 lượt
27
19.4% 35 lượt
52
19.4% 35 lượt
86
18.9% 34 lượt