Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
76
37.2% 67 lượt
81
35.6% 64 lượt
94
35% 63 lượt
58
34.4% 62 lượt
84
34.4% 62 lượt
77
34.4% 62 lượt
49
33.9% 61 lượt
68
33.3% 60 lượt
63
33.3% 60 lượt
78
32.8% 59 lượt
87
32.2% 58 lượt
21
32.2% 58 lượt
74
31.7% 57 lượt
75
31.7% 57 lượt
89
31.7% 57 lượt
93
31.7% 57 lượt
47
31.7% 57 lượt
02
31.1% 56 lượt
59
31.1% 56 lượt
40
31.1% 56 lượt
11
31.1% 56 lượt
12
31.1% 56 lượt
71
30.6% 55 lượt
42
30.6% 55 lượt
54
30.6% 55 lượt
05
30.6% 55 lượt
51
30% 54 lượt
23
29.4% 53 lượt
14
29.4% 53 lượt
15
29.4% 53 lượt
19
29.4% 53 lượt
48
29.4% 53 lượt
10
29.4% 53 lượt
73
28.9% 52 lượt
92
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
98
28.9% 52 lượt
91
28.3% 51 lượt
95
28.3% 51 lượt
88
28.3% 51 lượt
07
28.3% 51 lượt
35
27.8% 50 lượt
24
27.8% 50 lượt
33
27.8% 50 lượt
43
27.8% 50 lượt
29
27.2% 49 lượt
61
27.2% 49 lượt
04
27.2% 49 lượt
64
27.2% 49 lượt
57
27.2% 49 lượt
00
27.2% 49 lượt
06
26.7% 48 lượt
03
26.7% 48 lượt
26
26.1% 47 lượt
97
26.1% 47 lượt
13
26.1% 47 lượt
62
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
60
25.6% 46 lượt
50
25.6% 46 lượt
37
25% 45 lượt
82
25% 45 lượt
44
25% 45 lượt
86
25% 45 lượt
38
25% 45 lượt
79
24.4% 44 lượt
99
24.4% 44 lượt
70
23.9% 43 lượt
20
23.9% 43 lượt
41
23.9% 43 lượt
30
23.9% 43 lượt
90
23.9% 43 lượt
39
23.9% 43 lượt
69
23.9% 43 lượt
83
23.3% 42 lượt
46
23.3% 42 lượt
25
23.3% 42 lượt
56
23.3% 42 lượt
18
23.3% 42 lượt
80
23.3% 42 lượt
34
23.3% 42 lượt
09
23.3% 42 lượt
85
22.8% 41 lượt
32
22.8% 41 lượt
28
22.8% 41 lượt
08
22.8% 41 lượt
16
22.8% 41 lượt
72
22.2% 40 lượt
36
22.2% 40 lượt
65
22.2% 40 lượt
55
22.2% 40 lượt
66
21.7% 39 lượt
27
21.1% 38 lượt
53
20.6% 37 lượt
22
20.6% 37 lượt
31
20% 36 lượt
45
20% 36 lượt
17
19.4% 35 lượt
52
18.9% 34 lượt
67
18.3% 33 lượt