Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
30
37.8% 68 lượt
68
37.8% 68 lượt
78
36.7% 66 lượt
92
35.6% 64 lượt
00
35% 63 lượt
93
33.9% 61 lượt
05
32.8% 59 lượt
57
32.8% 59 lượt
20
32.2% 58 lượt
53
31.7% 57 lượt
23
31.1% 56 lượt
59
30.6% 55 lượt
67
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
02
30% 54 lượt
54
30% 54 lượt
75
30% 54 lượt
44
30% 54 lượt
82
30% 54 lượt
58
30% 54 lượt
19
30% 54 lượt
33
29.4% 53 lượt
86
29.4% 53 lượt
63
29.4% 53 lượt
81
29.4% 53 lượt
98
29.4% 53 lượt
83
28.9% 52 lượt
25
28.9% 52 lượt
40
28.9% 52 lượt
29
28.9% 52 lượt
12
28.9% 52 lượt
36
28.3% 51 lượt
84
28.3% 51 lượt
35
28.3% 51 lượt
49
27.8% 50 lượt
37
27.8% 50 lượt
39
27.8% 50 lượt
64
27.8% 50 lượt
22
27.8% 50 lượt
56
27.8% 50 lượt
74
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
76
27.8% 50 lượt
28
27.2% 49 lượt
24
27.2% 49 lượt
45
27.2% 49 lượt
97
27.2% 49 lượt
72
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
50
26.7% 48 lượt
47
26.7% 48 lượt
03
26.7% 48 lượt
88
26.1% 47 lượt
21
26.1% 47 lượt
65
26.1% 47 lượt
95
26.1% 47 lượt
96
26.1% 47 lượt
66
26.1% 47 lượt
48
26.1% 47 lượt
41
26.1% 47 lượt
38
25.6% 46 lượt
27
25.6% 46 lượt
18
25.6% 46 lượt
73
25.6% 46 lượt
94
25.6% 46 lượt
62
25% 45 lượt
51
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
42
24.4% 44 lượt
09
24.4% 44 lượt
34
24.4% 44 lượt
55
24.4% 44 lượt
85
24.4% 44 lượt
26
24.4% 44 lượt
70
24.4% 44 lượt
89
24.4% 44 lượt
60
23.9% 43 lượt
43
23.9% 43 lượt
08
23.9% 43 lượt
15
23.9% 43 lượt
77
23.9% 43 lượt
16
23.9% 43 lượt
79
23.9% 43 lượt
80
23.9% 43 lượt
61
23.3% 42 lượt
32
23.3% 42 lượt
01
23.3% 42 lượt
69
23.3% 42 lượt
14
23.3% 42 lượt
04
23.3% 42 lượt
90
22.8% 41 lượt
87
21.7% 39 lượt
11
21.7% 39 lượt
10
21.1% 38 lượt
91
21.1% 38 lượt
46
21.1% 38 lượt
31
21.1% 38 lượt
13
21.1% 38 lượt
06
20.6% 37 lượt
71
20.6% 37 lượt