Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
78
39.4% 71 lượt
68
38.3% 69 lượt
84
37.8% 68 lượt
49
35.6% 64 lượt
76
35.6% 64 lượt
58
34.4% 62 lượt
92
34.4% 62 lượt
63
33.9% 61 lượt
81
33.9% 61 lượt
47
32.2% 58 lượt
94
32.2% 58 lượt
54
31.7% 57 lượt
12
31.1% 56 lượt
21
31.1% 56 lượt
93
31.1% 56 lượt
75
31.1% 56 lượt
23
30.6% 55 lượt
48
30.6% 55 lượt
25
30.6% 55 lượt
02
30% 54 lượt
89
30% 54 lượt
20
30% 54 lượt
05
30% 54 lượt
07
30% 54 lượt
59
29.4% 53 lượt
87
29.4% 53 lượt
77
29.4% 53 lượt
96
29.4% 53 lượt
97
29.4% 53 lượt
64
28.9% 52 lượt
42
28.9% 52 lượt
74
28.9% 52 lượt
29
28.9% 52 lượt
88
28.3% 51 lượt
11
28.3% 51 lượt
43
28.3% 51 lượt
24
28.3% 51 lượt
70
28.3% 51 lượt
40
28.3% 51 lượt
62
28.3% 51 lượt
71
27.8% 50 lượt
60
27.8% 50 lượt
03
27.8% 50 lượt
27
27.8% 50 lượt
86
27.2% 49 lượt
35
27.2% 49 lượt
19
27.2% 49 lượt
33
26.7% 48 lượt
69
26.7% 48 lượt
00
26.1% 47 lượt
57
26.1% 47 lượt
26
26.1% 47 lượt
44
26.1% 47 lượt
36
26.1% 47 lượt
39
26.1% 47 lượt
30
26.1% 47 lượt
13
25.6% 46 lượt
61
25.6% 46 lượt
10
25.6% 46 lượt
83
25.6% 46 lượt
01
25.6% 46 lượt
04
25.6% 46 lượt
41
25.6% 46 lượt
98
25.6% 46 lượt
80
25% 45 lượt
73
25% 45 lượt
50
25% 45 lượt
51
25% 45 lượt
95
25% 45 lượt
08
25% 45 lượt
56
25% 45 lượt
72
25% 45 lượt
99
25% 45 lượt
37
24.4% 44 lượt
38
24.4% 44 lượt
09
23.9% 43 lượt
16
23.9% 43 lượt
32
23.9% 43 lượt
28
23.9% 43 lượt
18
23.3% 42 lượt
06
23.3% 42 lượt
85
22.8% 41 lượt
67
22.8% 41 lượt
14
22.8% 41 lượt
82
22.8% 41 lượt
34
22.8% 41 lượt
91
22.8% 41 lượt
46
22.8% 41 lượt
90
22.2% 40 lượt
17
21.7% 39 lượt
15
21.1% 38 lượt
65
21.1% 38 lượt
53
20.6% 37 lượt
79
20.6% 37 lượt
45
20% 36 lượt
55
20% 36 lượt
22
20% 36 lượt
66
19.4% 35 lượt
52
18.9% 34 lượt
31
18.9% 34 lượt