Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
38
35.6% 64 lượt
79
35.6% 64 lượt
88
34.4% 62 lượt
48
33.9% 61 lượt
61
33.9% 61 lượt
41
32.8% 59 lượt
42
32.8% 59 lượt
93
32.2% 58 lượt
80
31.7% 57 lượt
95
31.7% 57 lượt
97
31.7% 57 lượt
21
31.1% 56 lượt
28
31.1% 56 lượt
90
31.1% 56 lượt
01
31.1% 56 lượt
64
31.1% 56 lượt
08
31.1% 56 lượt
22
30.6% 55 lượt
11
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
25
30% 54 lượt
00
30% 54 lượt
36
30% 54 lượt
94
30% 54 lượt
19
30% 54 lượt
83
30% 54 lượt
13
29.4% 53 lượt
39
29.4% 53 lượt
23
29.4% 53 lượt
16
29.4% 53 lượt
02
29.4% 53 lượt
34
29.4% 53 lượt
59
29.4% 53 lượt
35
29.4% 53 lượt
04
29.4% 53 lượt
31
28.9% 52 lượt
70
28.9% 52 lượt
92
28.9% 52 lượt
71
28.9% 52 lượt
09
28.9% 52 lượt
12
28.9% 52 lượt
17
28.9% 52 lượt
91
28.3% 51 lượt
43
28.3% 51 lượt
37
27.8% 50 lượt
33
27.8% 50 lượt
14
27.2% 49 lượt
30
27.2% 49 lượt
06
27.2% 49 lượt
84
27.2% 49 lượt
53
27.2% 49 lượt
57
27.2% 49 lượt
87
26.7% 48 lượt
07
26.7% 48 lượt
55
26.7% 48 lượt
03
26.1% 47 lượt
49
26.1% 47 lượt
98
26.1% 47 lượt
51
25.6% 46 lượt
67
25.6% 46 lượt
68
25.6% 46 lượt
54
25.6% 46 lượt
40
25.6% 46 lượt
72
25.6% 46 lượt
78
25.6% 46 lượt
74
25% 45 lượt
45
25% 45 lượt
05
25% 45 lượt
56
25% 45 lượt
86
24.4% 44 lượt
18
24.4% 44 lượt
26
24.4% 44 lượt
89
24.4% 44 lượt
44
23.9% 43 lượt
24
23.9% 43 lượt
85
23.9% 43 lượt
75
23.9% 43 lượt
81
23.9% 43 lượt
65
23.3% 42 lượt
96
23.3% 42 lượt
29
23.3% 42 lượt
20
23.3% 42 lượt
62
22.8% 41 lượt
82
22.8% 41 lượt
47
22.2% 40 lượt
69
22.2% 40 lượt
50
22.2% 40 lượt
76
22.2% 40 lượt
10
22.2% 40 lượt
99
22.2% 40 lượt
15
21.7% 39 lượt
60
21.1% 38 lượt
77
21.1% 38 lượt
66
20.6% 37 lượt
46
20.6% 37 lượt
32
20.6% 37 lượt
73
20.6% 37 lượt
58
20.6% 37 lượt
27
20% 36 lượt
63
19.4% 35 lượt