Kết quả xổ số Power 6/55

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1 Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2 Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
15
22
39
46
48
43

Jackpot 1:

83.273.763.450 VNĐ

Jackpot 2:

3.384.349.700 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.384.349.700
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1137 500.000
Giải Ba 3 số 24479 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
19
25
27
38
42
54

Jackpot 1:

79.814.616.150 VNĐ

Jackpot 2:

3.390.879.700 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.390.879.700
Giải Nhất 5 số 12 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1010 500.000
Giải Ba 3 số 21729 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
20
26
36
47
51
33

Jackpot 1:

76.296.698.850 VNĐ

Jackpot 2:

3.739.374.550 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 76.296.698.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.739.374.550
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 982 500.000
Giải Ba 3 số 21877 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
18
23
30
35
42
43

Jackpot 1:

72.525.177.750 VNĐ

Jackpot 2:

3.320.316.650 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 72.525.177.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.320.316.650
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 884 500.000
Giải Ba 3 số 18904 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
11
14
27
38
45
21

Jackpot 1:

69.642.327.900 VNĐ

Jackpot 2:

3.246.053.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 69.642.327.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.246.053.000
Giải Nhất 5 số 26 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1103 500.000
Giải Ba 3 số 24287 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

12
27
33
44
48
50
18

Jackpot 1:

67.427.850.900 VNĐ

Jackpot 2:

3.982.629.450 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 67.427.850.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.982.629.450
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 811 500.000
Giải Ba 3 số 18541 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

10
19
22
25
47
53
52

Jackpot 1:

63.987.346.200 VNĐ

Jackpot 2:

3.600.351.150 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 63.987.346.200
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.600.351.150
Giải Nhất 5 số 9 40.000.000
Giải Nhì 4 số 924 500.000
Giải Ba 3 số 18874 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
13
24
28
29
33
49

Jackpot 1:

61.167.452.700 VNĐ

Jackpot 2:

3.287.029.650 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 61.167.452.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.287.029.650
Giải Nhất 5 số 11 40.000.000
Giải Nhì 4 số 858 500.000
Giải Ba 3 số 17579 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
09
20
23
31
54
55

Jackpot 1:

58.584.185.850 VNĐ

Jackpot 2:

3.735.902.200 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 58.584.185.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.735.902.200
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 819 500.000
Giải Ba 3 số 18932 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
03
10
13
15
20
32

Jackpot 1:

55.574.880.150 VNĐ

Jackpot 2:

3.401.534.900 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 55.574.880.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.401.534.900
Giải Nhất 5 số 35 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1220 500.000
Giải Ba 3 số 21623 50.000
1 2 3 13