Kết quả xổ số Power 6/55

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

1. Lịch mở thưởng

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

1. Cơ cấu giải thưởng:

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1 Trùng 6 bộ số 30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2 Trùng 5 bộ số và số đặc biệt 03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất Trùng 5 bộ số 40.000.000 3,97%
Giải Nhì Trùng 4 bộ số 500.000 3,04%
Giải Ba Trùng 3 bộ số 50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
13
24
28
29
33
49

Jackpot 1:

61.167.452.700 VNĐ

Jackpot 2:

3.287.029.650 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 61.167.452.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.287.029.650
Giải Nhất 5 số 11 40.000.000
Giải Nhì 4 số 858 500.000
Giải Ba 3 số 17579 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
09
20
23
31
54
55

Jackpot 1:

58.584.185.850 VNĐ

Jackpot 2:

3.735.902.200 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 58.584.185.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3.735.902.200
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 819 500.000
Giải Ba 3 số 18932 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
03
10
13
15
20
32

Jackpot 1:

55.574.880.150 VNĐ

Jackpot 2:

3.401.534.900 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 55.574.880.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.401.534.900
Giải Nhất 5 số 35 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1220 500.000
Giải Ba 3 số 21623 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
07
10
17
19
30
53

Jackpot 1:

53.993.736.750 VNĐ

Jackpot 2:

3.225.852.300 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 53.993.736.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.225.852.300
Giải Nhất 5 số 16 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1081 500.000
Giải Ba 3 số 18718 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
18
20
22
42
46
01

Jackpot 1:

51.961.066.050 VNĐ

Jackpot 2:

2.172.965.175 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 51.961.066.050
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 2 2.172.965.175
Giải Nhất 5 số 17 40.000.000
Giải Nhì 4 số 792 500.000
Giải Ba 3 số 17146 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

17
19
35
42
51
52
34

Jackpot 1:

49.411.290.450 VNĐ

Jackpot 2:

4.062.621.950 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 49.411.290.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.062.621.950
Giải Nhất 5 số 11 40.000.000
Giải Nhì 4 số 687 500.000
Giải Ba 3 số 16013 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

15
21
27
34
37
53
29

Jackpot 1:

46.869.729.600 VNĐ

Jackpot 2:

3.780.226.300 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 46.869.729.600
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.780.226.300
Giải Nhất 5 số 11 40.000.000
Giải Nhì 4 số 625 500.000
Giải Ba 3 số 14219 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
30
36
39
44
46
49

Jackpot 1:

44.628.997.800 VNĐ

Jackpot 2:

3.531.256.100 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 44.628.997.800
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.531.256.100
Giải Nhất 5 số 6 40.000.000
Giải Nhì 4 số 629 500.000
Giải Ba 3 số 15075 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
15
16
39
45
51
23

Jackpot 1:

41.892.390.300 VNĐ

Jackpot 2:

3.227.188.600 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 41.892.390.300
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.227.188.600
Giải Nhất 5 số 11 40.000.000
Giải Nhì 4 số 733 500.000
Giải Ba 3 số 14697 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

12
13
43
48
51
52
15

Jackpot 1:

39.847.692.900 VNĐ

Jackpot 2:

4.898.754.850 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 39.847.692.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 4.898.754.850
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 545 500.000
Giải Ba 3 số 12148 50.000
1 2 3 13