Kết quả xổ số Power 6/55

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1 Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2 Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

23
27
31
37
38
42
26

Jackpot 1:

50.094.066.900 VNĐ

Jackpot 2:

3.237.880.150 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 50.094.066.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.237.880.150
Giải Nhất 5 số 9 40.000.000
Giải Nhì 4 số 712 500.000
Giải Ba 3 số 14763 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

17
18
28
47
50
53
11

Jackpot 1:

47.953.145.550 VNĐ

Jackpot 2:

6.347.975.150 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 47.953.145.550
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 6.347.975.150
Giải Nhất 5 số 6 40.000.000
Giải Nhì 4 số 659 500.000
Giải Ba 3 số 14367 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

19
28
29
30
33
36
14

Jackpot 1:

45.228.896.850 VNĐ

Jackpot 2:

6.045.280.850 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 45.228.896.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 6.045.280.850
Giải Nhất 5 số 8 40.000.000
Giải Nhì 4 số 610 500.000
Giải Ba 3 số 13664 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
12
21
34
48
55
50

Jackpot 1:

42.823.778.700 VNĐ

Jackpot 2:

5.778.045.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 42.823.778.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 5.778.045.500
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 594 500.000
Giải Ba 3 số 12081 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
12
21
34
48
55
50

Jackpot 1:

42.823.778.700 VNĐ

Jackpot 2:

5.778.045.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 42.823.778.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 5.778.045.500
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 594 500.000
Giải Ba 3 số 12081 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
10
36
41
51
55
52

Jackpot 1:

40.722.247.650 VNĐ

Jackpot 2:

5.544.542.050 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 40.722.247.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 5.544.542.050
Giải Nhất 5 số 3 40.000.000
Giải Nhì 4 số 610 500.000
Giải Ba 3 số 13389 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
21
27
41
51
53
43

Jackpot 1:

38.170.136.550 VNĐ

Jackpot 2:

5.260.974.150 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 38.170.136.550
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 5.260.974.150
Giải Nhất 5 số 5 40.000.000
Giải Nhì 4 số 552 500.000
Giải Ba 3 số 11049 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
09
20
41
48
54
02

Jackpot 1:

36.032.949.300 VNĐ

Jackpot 2:

5.023.508.900 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 36.032.949.300
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 5.023.508.900
Giải Nhất 5 số 8 40.000.000
Giải Nhì 4 số 528 500.000
Giải Ba 3 số 11873 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
05
28
40
47
48
31

Jackpot 1:

34.019.568.300 VNĐ

Jackpot 2:

4.799.799.900 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 34.019.568.300
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.799.799.900
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 588 500.000
Giải Ba 3 số 12263 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
24
35
44
47
17

Jackpot 1:

31.865.574.450 VNĐ

Jackpot 2:

4.560.467.250 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 31.865.574.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.560.467.250
Giải Nhất 5 số 5 40.000.000
Giải Nhì 4 số 440 500.000
Giải Ba 3 số 9790 50.000
1 2 3 9