Kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/08/2022

Bến Tre ngày 16/08/2022
G8
24
G7
638
G6
9026
9439
7358
G5
3656
G4
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
G3
67767
44448
G2
49021
G1
86317
ĐB
162914
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0060
114(2), 17211
221, 26, 242
334, 37, 39, 3893, 533
44814(2), 34, 244
553, 56, 585
66706, 56, 266
77817, 67, 377
848, 78, 58, 388
993399

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 09/08/2022

Bến Tre ngày 09/08/2022
G8
93
G7
273
G6
5350
0854
3746
G5
2789
G4
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
G3
54027
83670
G2
64368
G1
41957
ĐB
379271
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
00770, 500
171, 511
2272
33873, 933
445(2), 46544
557, 51, 50, 5445(2)5
668, 66, 6766, 466
771, 70, 7357, 27, 07, 677
88968, 388
993899

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 09/08/2022

Bến Tre ngày 09/08/2022
G8
93
G7
273
G6
5350
0854
3746
G5
2789
G4
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
G3
54027
83670
G2
64368
G1
41957
ĐB
379271
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
00770, 500
171, 511
2272
33873, 933
445(2), 46544
557, 51, 50, 5445(2)5
668, 66, 6766, 466
771, 70, 7357, 27, 07, 677
88968, 388
993899

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 09/08/2022

Bến Tre ngày 09/08/2022
G8
93
G7
273
G6
5350
0854
3746
G5
2789
G4
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
G3
54027
83670
G2
64368
G1
41957
ĐB
379271
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
00770, 500
171, 511
2272
33873, 933
445(2), 46544
557, 51, 50, 5445(2)5
668, 66, 6766, 466
771, 70, 7357, 27, 07, 677
88968, 388
993899

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 02/08/2022

Bến Tre ngày 02/08/2022
G8
93
G7
264
G6
1867
3303
1431
G5
8052
G4
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
G3
41713
00463
G2
51127
G1
85240
ĐB
475132
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
001, 0340, 200
11331(2), 011
227, 25, 23, 2032, 522
332, 33, 31(2)13, 63, 73, 33, 23, 03, 933
440644
552255
663, 67, 646
77327, 677
88
9939

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 02/08/2022

Bến Tre ngày 02/08/2022
G8
93
G7
264
G6
1867
3303
1431
G5
8052
G4
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
G3
41713
00463
G2
51127
G1
85240
ĐB
475132
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
001, 0340, 200
11331(2), 011
227, 25, 23, 2032, 522
332, 33, 31(2)13, 63, 73, 33, 23, 03, 933
440644
552255
663, 67, 646
77327, 677
88
9939

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 26/07/2022

Bến Tre ngày 26/07/2022
G8
07
G7
830
G6
5019
8863
0554
G5
3312
G4
57370
62951
75066
42518
10565
50419
03531
G3
67127
49159
G2
16002
G1
07197
ĐB
400455
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
002, 0770, 300
118, 19(2), 1251, 311
22702, 122
331, 30633
4544
555, 59, 51, 5455, 655
666, 65, 63666
77097, 27, 077
8188
99759, 19(2)9

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 19/07/2022

Bến Tre ngày 19/07/2022
G8
20
G7
270
G6
8177
0967
5157
G5
0999
G4
30227
72906
36485
55277
25442
89374
13767
G3
63356
62332
G2
79217
G1
06063
ĐB
352727
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
00670, 200
1171
227(2), 2032, 422
332633
442744
556, 57855
663, 67(2)56, 066
777(2), 74, 7027(2), 17, 77(2), 67(2), 577
8858
999999

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 12/07/2022

Bến Tre ngày 12/07/2022
G8
27
G7
777
G6
7419
1054
8041
G5
5092
G4
36193
46584
43460
82354
36460
44714
78451
G3
11410
00204
G2
56808
G1
33876
ĐB
088381
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
008, 0410, 60(2)0
110, 14, 1981, 51, 411
227922
3933
44104, 84, 54(2), 144
554(2), 515
660(2)766
776, 7777, 277
881, 84088
993, 92199

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 05/07/2022

Bến Tre ngày 05/07/2022
G8
09
G7
316
G6
6033
5883
9930
G5
9717
G4
58050
93817
81509
67385
80219
17039
89746
G3
09261
76309
G2
40160
G1
67173
ĐB
708064
Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
009(3)60, 50, 300
117(2), 19, 16611
22
339, 33, 3073, 33, 833
446644
550855
664, 60, 6146, 166
77317(2)7
885, 838
909(3), 19, 399
1 2 3 5